Famílies

A Agora Patufet Infant School considerem les famílies com un agent vital en el procés d’aprenentatge dels nostres alumnes, fomentant una relació constant i cooperativa entre escola i família, fent que els pares siguin partícips, ja que l’Educació Infantil és una de les etapes essencials per al desenvolupament dels nens.

Perquè les famílies siguin un pilar essencial dins de la nostra comunitat, promovem una comunicació fluïda, de confiança i propera, afavorint així un entorn que enriqueixi el vincle entre l’escola i la família, atenint sempre les necessitats, tant d’alumnes com de famílies. Es tracta de crear un llaç en el qual les famílies prenguin un rol actiu en les decisions que fan referència a l’alumne i que, alhora, entenguin de primera mà el funcionament del centre.

A Agora Patufet Infant School estem convençuts que per poder aconseguir l’objectiu del centre -la felicitat i el desenvolupament dels nostres alumnes- és necessària una relació entre les famílies i el col·legi. Som una escola que aplica una metodologia activa, creativa, participativa i experimental, basada en una educació emocional, perquè els nens se sentin volguts i valorats, en un entorn càlid i que té en compte les necessitats de cada alumne. I tot això no seria possible sense el treball conjunt entre les famílies i l’escola!

Aviso Legal