Globeducate: Shaping the world

Globeducate és un prestigiós grup educatiu internacional amb presència a Espanya, França, Regne Unit, Itàlia, Andorra, Índia, Portugal, Canadà i Catar. Els plans d’estudis de les escoles internacionals privades del grup es recolzen en 4 pilars. Tot amb la finalitat que els nostres alumnes creixin i es preparin per viure amb èxit en un món globalitzat.

  • EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA: Una educació que potencia els talents individuals de cada alumne a través dels recursos i les metodologies més innovadores. Un excel·lent equip docent en constant formació, que ofereix una autèntica atenció personalitzada.
  • PREPARACIÓ GLOBAL: On el domini d’una segona llegua global i l’enteniment de cultures diferents faran sentir als nostres alumnes a l’estranger com a casa. Creem oportunitats úniques d’aprenentatge per a una immersió lingüística i cultural: intercanvis a l’estranger, diversos esdeveniments multiculturals així com el Batxillerat Internacional.
  • MÉS QUE UNA ESCOLA: Coneixements i habilitats més enllà de les acadèmiques a través de rigorosos programes de música, arts i esports que potencien les seves habilitats i fomenten el seu desenvolupament acadèmic i personal.
  • EDUCACIÓ EN VALORS: I, per sobre de tot, que els nostres alumnes siguin feliços i visquin sota els valors de responsabilitat, respecte i tolerància, automillora i compromís social. Es busca que l’alumne sigui responsable, i que sigui capaç d’acceptar i assumir les conseqüències dels seus actes, fent una anàlisi objectiva i constructivista del que li envolta, alhora que aprèn a ser independent, a tenir disciplina i a assumir un rol actiu i compromès amb el món al que pertany.

Aviso Legal